Dokumenty a politiky podporujúce rozvoj rekreačných vodných športov

.
1. Štátna politika SR, ktorá podporu športu pre všetkých a aj jej celospoločenský význam deklaruje v Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020, https://www.minedu.sk/koncepcia-statnej ... port-2020/

2. Európska charta o športe Odporúčanie č. R (92) 13 Rev, na ktorú sa štátna politika SR odvoláva, https://www.minedu.sk/europska-charta-o-sporte/

3. Odporúčanie č. R (81) 8 Výboru ministrov členských štátov pre šport a pohybové rekreácie a ochranu životného prostredia na vnútrozemských vodných plochách, na ktorú sa Európska charta o športe odvoláva, https://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Rec(81)8_en.pdf

4. Uznesenie č. (76) 41 Výboru ministrov o zásadách pre politiky športu pre všetkých, kde sa okrem iného uvádza: „Všade, kde je to možné musia byť prijaté opatrenia vrátane legislatívy s cieľom zabezpečiť prístup k otvorenej krajine a vode za účelom rekreácie. https://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Res(76)41_en.pdf

5. Ústava SR, ktorá deklaruje, že vodné plochy sú vo vlastníctve Slovenskej republiky (tzn. nemôžu byť súkromným vlastníctvom). http://www.slpk.sk/dokumenty/ustava.pdf

6. Vodný zákon (364/2004 Z.z.), ktorý čiastočne implementoval Uznesenie č. (76) 41 Výboru ministrov, a ktorý v § 57 deklaruje právo verejnosti na prístup do krajiny: "Každý má právo pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody na voľný prechod cez pozemky vo vlastníctve, správe a nájme štátu, obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak tým nespôsobí škodu na majetku alebo zdraví inej osoby. Je pritom povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, ako aj podmienky ochrany prírody a krajiny." http://www.epi.sk/zz/2004-364

7. Vodný zákon (364/2004 Z.z.), ktorý v § 18 deklaruje právo verejnosti na rekreačný šport na väčšine vodných plôch.

8. Politika VÚC a samosprávnych krajov, ktorá rozvoj rekreácie v územiach s jestvujúcimi alebo novovznikajúcimi vodnými plochami rezultuje v strategických dokumentoch ÚPN a PHSR.
Neexistujú žiadne témy alebo príspevky v tomto fóre.

Späť na Obsah fóra

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

Oprávnenia fóra

Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

cron